Ana içeriğe atla

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğü

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi(SUBU) Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğü(BİYAK) uygulamalı bilimler, teknoloji üzerine hakemli ve açık erişimli uluslararası dergiler yayınlanmasına dair çalışmalar yürütür.
Hakkımızda

Bilimsel Dergiler

DergiPark platformunda bulunan dergilerimiz, çeşitli disiplinlerdeki bilimsel çalışmalarınızı yayınlamanız için bir platform sunmaktadır.
JOURNAL OF AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGY
Hakemli, online ve açık erişimli uluslararası dergi kategorisindedir. Dergi alanında araştırma ve derleme makaleleri kabul etmekte olup, yayın ücreti almamaktadır.

JOURNAL OF AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGY

e-ISSN: 2757-6779 Başlangıç: 2020 Periyot: Yılda 2 Sayı

JOURNAL OF BUSINESS AND TRADE
Journal of Business and Trade (JOINBAT) , 31 Aralık 2020 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. JOINBAT dergisi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğü (BİYAK) SUBÜ tarafından yayınlanan hakemli, online ve açık erişimli uluslararası dergi kategorisindedir.

JOURNAL OF BUSINESS AND TRADE

e-ISSN: 2757-6809 Başlangıç: 2020 Periyot: Yılda 2 Sayı

JOURNAL OF NEW TOURISM TRENDS
Journal of New Tourism Trends (JOINNTT), rekreasyon, seyahat, turizm, otelcilik ve gastronomi alanlarında yenilikçi yaklaşımlara dayanan orijinal araştırma makaleleri yayınlayan açık erişimli bilimsel bir dergidir.

JOURNAL OF NEW TOURISM TRENDS

e-ISSN: 2757-6760 Başlangıç: 2020 Periyot: Yılda 2 Sayı

JOURNAL OF SMART SYSTEMS RESEARCH
Uluslararası hakemli bir dergi olan Journal of Smart Systems Research(JOINSSR), zeki sistemler alanındaki çok disiplinli teorik ve uygulamalı bilimsel çalışmaları kapsamaktadır.

JOURNAL OF SMART SYSTEMS RESEARCH

e-ISSN: 2757-6787 Başlangıç: 2020 Periyot: Yılda 2 Sayı

JOURNAL OF INNOVATIVE HEALTHCARE PRACTICES
Journal of Innovative Healthcare Practices (JOINIHP) dergisi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğü (BİYAK) SUBÜ tarafından yayınlanan hakemli, online, ücretsiz ve açık erişimli uluslararası dergi kategorisindedir.

JOURNAL OF INNOVATIVE HEALTHCARE PRACTICES

ISSN: 2757-6795 Başlangıç: 2020 Periyot: Yılda 3 Sayı

JOURNAL OF MARINE AND ENGINEERING TECHNOLOGY
2021'de yayın hayatına başlayan ve altı ayda bir yayınlanan JOINMET dergisi, deniz ve okyanus mühendisliğinin geniş ve disiplinler arası yönlerini kapsayan disiplinler arası bir dergidir.

JOURNAL OF MARINE AND ENGINEERING TECHNOLOGY

e-ISSN: 2791-7134 Başlangıç: 2021 Periyot: Yılda 2 Sayı

JOURNAL OF EXERCISE AND SPORT SCIENCES RESEARCH
Egzersiz ve Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi (JOINESR), Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğü (BİYAK) SUBÜ tarafından yayınlanan hakemli, online, ücretsiz ve açık erişimli uluslararası dergi kategorisindedir.

JOURNAL OF EXERCISE AND SPORT SCIENCES RESEARCH

e-ISSN: 2822-2695 Başlangıç: 2021 Periyot: Yılda 2 Sayı

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
Uluslararası Özel Amaçlar için İngilizce Dergisi (JOINESP) ücretsiz, uluslararası, hakemli, yılda iki defa (Haziran ve Aralık), elektronik olarak yayınlanan açık erişimli bir dergidir (E- ISSN-2980-2636).

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES

e-ISSN: 2980-2636 Başlangıç: 2023 Periyot: Yılda 2 Sayı